1 BG16RFOP002-2.092-0092-C01 | Kalina Travel | Online b2b travel platform
МенюFacebook pageLinkedIn

Новини

полезна информация за нас и туристическата индустрия

Новини

BG16RFOP002-2.092-0092-C01

February 02 2021

„КАЛИНА ТРАВЪЛ” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092-0092-C01 по процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” наОперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:

- Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

- Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 18 769.17 лв., от които 15 953.79 лв. европейско и 2815.38 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 21.12.2020 г. до 21.03.2021 г.)

развивайте се заедно с нас

Регистрирайте нов профил или актуализирайте съществуващ такъв

Регистрирай се

ХОТЕЛИ

Платформата е една безплатна възможност да се видят и резервират Вашите услуги от регистрирани в нея туристически фирми.

Регистрирай се