1 BG16RFOP002-2.095-0287 | Kalina Travel | Online b2b travel platform
МенюFacebook pageLinkedIn

Новини

полезна информация за нас и туристическата индустрия

Новини

BG16RFOP002-2.095-0287

March 01 2021

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
BG16RFOP002-2.095-0287/01.03.2021


Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): КАЛИНА ТРАВЪЛ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 32165.80 лв.

Начало: 01.03.2021 г.
Край: 01.06.2021 г.

развивайте се заедно с нас

Регистрирайте нов профил или актуализирайте съществуващ такъв

Регистрирай се

ХОТЕЛИ

Платформата е една безплатна възможност да се видят и резервират Вашите услуги от регистрирани в нея туристически фирми.

Регистрирай се